ecoterra online Ro | En
Echipa redacţională

Instrucţiuni pentru autori
 
Numărul curent
Numărul 1(1-2)/2004
Numărul 1(3)/2004
Numărul 2(7)/2005
Numărul 2(6)/2005
Numărul 2(5)/2005
Numărul 2(4)/2005
Numărul 3(9)/2006
Numărul 3(8)/2006
Numărul 3(10)/2006
Numărul 3(11)/2006
Numărul 4(13)/2007
Numărul 4(15)/2007
Numărul 4(14)/2007
Numărul 4(12)/2007
Numărul 5(17)/2008
Numărul 5(18)/2008
Numărul 5(16)/2008
Numărul 5(19)/2008
Numărul 6(22-23)/2009
Numărul 6(21)/2009
Numărul 6(20)/2009
Numărul 7(24)/2010
Numărul 7(25)/2010
Numărul 8(29)/2011
Numărul 8(28)/2011
Numărul 8(27)/2011
Numărul 8(26)/2011
Numărul 9(30)/2012
Numărul 9(31)/2012
Numărul 9(32)/2012
Numărul 9(33)/2012
Numărul 10(37)/2013
Numărul 10(35)/2013
Numărul 10(36)/2013
Numărul 10(34)/2013
Numărul 11(1)/2014
Numărul 11(2)/2014
Numărul 11(3)/2014
Numărul 11(4)/2014
Numărul 12(4)/2015
Numărul 12(3)/2015
Numărul 12(2)/2015
Numărul 12(1)/2015
Numărul 13(1)/2016
Numărul 13(2)/2016
Numărul 13(3)/2016
Numărul 13(4)/2016
Numărul 14(4)/2017
Numărul 14(3)/2017
Numărul 14(2)/2017
Numărul 14(1)/2017
Numărul 15(1)/2018
Numărul 15(2)/2018
Numărul 15(3)/2018
Numărul 15(4)/2018
Numărul 16(4)/2019
Numărul 16(3)/2019
Numărul 16(2)/2019
Numărul 16(1)/2019
Numărul 17(1)/2020
Numărul 17(2)/2020
Numărul 17(3)/2020
Numărul 17(4)/2020

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI    Descarcă model articol

           Generalităţi

          Revista apare trimestrial, în lunile martie, iunie, septembrie şi decembrie.
          Articolele se redacteaza în limba engleză. Fontul utilizat va fi exclusiv Verdana, cu caractere mărimea 10.
          Un autor poate publica maxim 3 articole într-un număr, fie ca singur autor, fie în colaborare.
          Responsabilitatea asupra conţinutului lucrării (lucrărilor) revine exclusiv autorului (autorilor).

          Secvenţa lucrării
 
          Este următoarea (orientativ): titlu, numele autorului, afilierea principală a autorului (autorilor), rezumat (în limba engleză - va cuprinde şi titlul lucrării), cuvinte cheie, introducere, material şi metode, rezultate si discuţii, concluzii, mulţumiri (dacă este cazul), bibliografie, adresa completă a  autorului (autorilor), inclusiv e-mail.
          Nu se admit note infrapaginale.
          Titlul se aliniază la stânga, cu majuscule, boldat.
          Sub titlu: prenumele (întreg, cu litere mici) şi numele autorilor (cu litere mici). Dacă sunt mai mulţi autori, se separă prin virgulă.
          Sub numele autorilor se scriu afilierile acestora.
          Sub numele instituţiilor, înaintea textului propriu-zis, se plasează rezumatul, între minim 8 şi maxim 15 rânduri.
          După abstract, se trec până la 6 cuvinte cheie.
          Titlul se scrie cu caractere boldate. Capitolele se scriu cu caractere boldate. Eventualele subîmpărţiri ale capitolelor se scriu cu caractere boldate şi italice.
          La adresa autorului care poate fi contactat (sau, opţional, a autorilor în ordinea în care semnează lucrarea), se indică prenumele si numele, cu litere de rând, instituţia, strada, numărul, codul poştal, localitatea, ţara, e-mail. Adresa se scrie cu caractere normale.

          Precizări cu privire la bibliografie

          Autorii se scriu cu caractere normale, în ordine alfabetică, întâi numele, apoi iniţiala prenumelui.
          În cazul unui autor cu mai multe lucrări, sunt notate în ordine cronologică mai întâi lucrările semnate singur, apoi cele semnate cu un colaborator (dacă există mai multe lucrări cu câte un colaborator diferit, ordinea este alfabetică, ţinând cont de numele colaboratorilor), apoi cele cu 2 colaboratori  ş.a.m.d. Dacă se citează mai multe lucrări ale aceluiaşi autor, tipărite în acelaşi an, după an se adaugă “a, b, c” etc.
          În cazul unei lucrări semnate de mai mulţi autori, se scriu autorii în ordine: nume şi iniţiala prenumelui primului autor, apoi virgulă, numele şi iniţiale prenumelui celui de al doilea autor ş.a.m.d. 
          După numele autorului se menţioneaza anul, cu caractere normale, apoi, cu font normal, titlul întreg al lucrării citate, apoi titlul periodicului, volumul, numărul sau fasciculul (între paranteze), paginile. În cazul cărţilor, după titlu se trec editura şi oraşul de apariţie, editorul sau editorii si paginile.
          Dacă se citează un capitol, o lucrare sau 1-n pagini cuprinse într-un volum, după an se trece titlul capitolului , paginile şi apoi, cu caractere normale, în: nume autor sau editori, titlul volumului, numărul volumului sau fasciculului, editura, oraşul, numărul de pagini.
           Bibliografia va fi cât mai restrânsă, la obiect. Lucrările citate în text trebuie să apară obligatoriu în lista bibliografică. De asemenea, nu se includ în listă lucrări necitate în text. Recomandăm evitarea auto-citărilor excesive.
          Trimiterea la bibliografie se face prin indicarea, între paranteze, a numelui autorului scris cu litere de rând, urmat de an. Ex.: (Popescu 1977). În cazul a doi autori, între paranteze se scriu numele ambilor autori, urmaţi de an. Ex.: (Popescu & Ionescu 1968). Când sunt mai mult de doi autori, se scrie numele primului autor şi colaboratorii, urmat de an. Ex.: (Popescu et al 1970).

          Precizări cu privire la  ilustraţie

          Toate notările explicative ce apar pe ilustraţie (fotografii, desene, hărţi, scheme, grafice etc.) se fac exclusiv în limba engleza. Recomandăm ca ilustraţia să fie cât mai compactă, mai ales în cazul fotografiilor (atât color cât şi alb-negru).
          Ilustraţia se numerotează de la 1 la n. Explicaţiile, cât mai concise, se notează cu caractere normale, centrat, sub ilustraţii. Se notează obligatoriu sursa ilustraţiei, dacă aceasta nu aparţine autorului (autorilor).
          În text, trimiterea la figuri se face prin utilizarea parantezelor: (Figura 1).

          Precizări cu privire la tabele

          Tabelele se numerotează de la 1 la n. În text, trimiterea la tabele se face prin utilizarea parantezelor: (Table 1). Numărul tabelului se scrie aliniat la dreapta, cu litere normale, cu cifre arabe, iar titlul său se scrie centrat, caractere normale, după cum urmează:

Tabelul 1 


Lista speciilor de peşti dulcicoli din fauna României
          Precizări suplimentare

          Enunţarea unui taxon în titlu implică precizarea taxonilor superiori în care acesta este încadrat, trecându-se întîi taxonul superior, apoi cel inferior, separate prin virgulă. Exemplu: Consideraţii asupra răspândirii speciei Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846 (Teleostei, Cyprinidae, Gobioninae) în bazinul Dunării.
          Numele de gen şi specie (indiferent unde apar în text) se scriu cu font italic. Numele supragenerice: trib, subfamilie, familie, subordin, ordin, subclasă, clasă, se scriu cu litere de rând.
          Textul se scrie pe o singură coloană.
          Alinierea se face folosind exclusiv tasta Tab.

          RUGĂM AUTORII SĂ RESPECTE ÎN TOTALITATE ACESTE NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR.


Descarcă varianta printabilă

Copyright © Icpe Bistrita